Friday, December 29, 2023

Bitcoinmining: ook een oplossing voor waterschaarste?

User avatar of Henrik Andersen

Henrik Andersen

3 min read·124 Reads
0
Bitcoinmining: ook een oplossing voor waterschaarste?

Bitcoinmining blijft verrassen. Voor de rol van Bitcoinmining in de transitie naar duurzame energie ontstaat steeds meer erkenning, maar volgens Bitcoinexpert en klimaatonderzoeker Daniel Batten kan mining daarnaast ook een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen waterschaarste.

Waterschaarste is wereldwijd een steeds groter probleem. In droge regio's zoals het Midden-Oosten is de regenval vaak veel minder dan de waterconsumptie en in de toekomst zullen de tekorten verder oplopen, volgens sommige schattingen zelfs tot 40%.

Er zijn gelukkig manieren om de watertekorten aan te vullen door zeewater te ontzilten, zodat het zoet water wordt. Dat gebeurt dan ook in toenemende mate. Het proces vergt echter veel energie en is daarom vrij kostbaar. Bovendien is veel van de energie die ervoor wordt gebruikt afkomstig van fossiele brandstoffen.

Overstap naar duurzame energie

Voor de overstap naar duurzame energie kampt men met een voor Bitcoinminers bekend probleem. De zonnepanelen en windmolens die de fossiele brandstoffen moeten vervangen produceren immers een variabele hoeveelheid stroom. Op zonnige of winderige dagen kampt men daarom geregeld met stroomoverschotten. Om overbelasting van het stroomnet te voorkomen worden dan windmolens en zonnepanelen uitgezet.

Dat is niet alleen zonde van de ongebruikte capaciteit, maar ook is het een negatieve stimulans om de investering überhaupt te doen. Windmolens of zonnepanelen die geen stroom produceren, zijn immers investeringen die zichzelf niet terugverdienen.

In plaats van windmolens of zonnepanelen uit te zetten, zou de overtollige capaciteit gebruikt kunnen worden voor Bitcoinmining. De extra inkomsten die daaruit voort komen zouden dan de kosten van het ontziltingsproces helpen te drukken. De prijzen voor water die burgers en bedrijven betalen kunnen dan omlaag, zo licht Batten toe in een artikel op Bitcoinmagazine.com.

Restwarmte

Ook ziet Batten mogelijkheden om de restwarmte van miningapparatuur te hergebruiken voor het ontziltingsproces. Een integraal en energieslurpend onderdeel van het ontziltingsproces is namelijk dat het zeewater verhit moet worden. Dat is één van de redenen waarom het zo'n kostbaar proces is.

Bitcoinminers produceren behalve bitcoins ook veel restwarmte. In de praktijk is miningapparatuur ongeveer net zo efficiënt in het verwarmen als een elektrische kachel. Het verschil is dat een kachel uitsluitend een kostenpost is, terwijl miningapparatuur dezelfde functie vervult maar tegelijkertijd ook inkomsten oplevert. Als verwarming geen kostenpost meer is maar een inkomstenbron, maakt dat het ontziltingsproces goedkoper.

To make Blogical work, we log user data. By using Blogical, you agree to our Privacy Policy, including the cookie policy.